11 תשובות
טסה לקנדה
אצא עם חברות ומשפחה, בינג' סדרות, בריכה וים.
ונוסעת לאילת
אלמד הרבה לשנה הבאה :(
וכדאי לצאת הרבה, ים, בריכה, חברים
או לישון
Lu.
כלום.
אתכונן לשנה חדשה- אבל לקראת סוף החופש.
סדרות וספרים.
לטייל מידי פעם.
ואטוס לחול.
אני טסה לגרמניה שאני יחזור אני יעשה כושר. חברות . בריכה ..
אני אתמקד בלהוריד במשקל ובלהשתנות חיצונית ופנימית
אנונימית
עבודה וחברות
חדרי בריחה
אעבוד, אצא לאילת עם חברים, אבלה, אתבטל
אשלים חומר מהשנה בתקווה לבוא מוכנה לשנה הבאהה! :)