תשובה אחת
מהVIBER עצמו אי אפשר לחסום אנשים אבל מהאנשי קשר שלך אתה יכול למחוק את אותו איש שאתה לא רוצה ואז הוא גם לא מופיע לך בויבר... (: