3 תשובות
שואל השאלה:
וואלה..? איך אתה יודע?
שואל השאלה:
כי שלחו אצלנו דיי הרבה (סביבות 13)
שואל השאלה:
הרבה קיבלו שהם עברו בסמס?

וגם אמרו לנו שזה לא קשור אחד לשני ומי שהיום בראיון לא אומר שהוא עבר ולהפך