תשובה אחת
אמור להיות לך סיכה שבאה עם האייפון
זה כזה מאחורי ספר ההוראות
אתה מכניס את הסיכה לתוך החור הקטן בצד אתה לוחץ חזק וזה נפתח DD: