7 תשובות
15 ומעלה
19 ומעלה
15
20
אנונימית
ברובם המוחלט של המקרים, לא הייתי נותן סיכוי למערכת יחסים של בני פחות מ-18/20.