4 תשובות
ערך הביטוי-כמה הביטוי שווה.. מה התוצאה של התרגיל
אתה צריך לעשות פה משוואה:
3x-9=-15. ערך הביטוי זאת התוצאה של המשוואה.
מה אתה צריך להציב במקום X שהתרגיל יהיה נכון!
ואגב, התשובה היא 1. 2.