8 תשובות
בערך חצי שנה
אצלי זה נקלט תוך כדי.
חבר שלי בצבא (אני זןכרת רק חצי וחבר שלי זוכר את כולם)

לקח לו משהו כמו חודש-חודשיים
אני שנה בצבא , משהו כזה , זוכרת מה שנוגע אליי בעיקרון
לומדים עם הזמן
אנונימית
כל מה שנוגע לתפקיד שלי אני זוכרת לומדים עם הזמן
כמעט הכל, עם הזמן אתה לומד.
אני שוחר, אבל אני זוכר מה שקשור אליי