5 תשובות
בדיוק
שואל השאלה:
מה בדיוק?
אנונימית
שואל השאלה:
לחכות שהוא יגיד הכוונה?
אנונימית
שואל השאלה:
איזה רמזים?איך רומזים?
אנונימית