12 תשובות
חלב
חלבי
חלבי
כדי לשבוע? בשרי.
לתענוג? חלבי, והרבה.
חלבי.
בשרי
שונאת חלבי
בשרי!!