תשובה אחת
תעשי בדיקה..
לרוב מחזור מאחר מלחץ/מתח נפשי או כל לחץ אחר