תשובה אחת
אני.
אם תצטרכי עזרה במשהו בספר אני יכולה לנסות