4 תשובות
כן יהיו נראה לי
אפילו היום לדעתי
אני מקווה שלא אבל יכול להיות
כן כבר היה קרוב (רחובות)
אולי אפילו היום
היה