תשובה אחת
צריכים לשרוף אותם! לפעמים אנשים הם פשוט הפסולת האנושית הכי לא אנושית שיש...
כמה רוע טמון בהם איזו אכזריות פשוט כואב הלב..