8 תשובות
אין
לא אין
אין הרגע הודיעו לפי מה שהבנתי
אין לימודים עד לטווח של 40 קמ, אז אין
אין