5 תשובות
הגרמנים
צלמי מלחמה כנראה.
צלמי מלחמה וחדשות עולמיים, נאצים, רוסים
הגרמנים תיעדן הכל, זה גם למה יש את כל השמות של מי שנספה
גרמנים