4 תשובות
זה לא קשור למחזור
אם עשית לפני שקיבלת מחזור, אז זה בסדר. אבל אם היית עושה בזמן מחזור, אז היו מוצאים דם בשתן, ואז היה צריך לעשות.
בדיקות של מה
##@