8 תשובות
ילד למה אתה מחרטט דברים ואני עונה עליהם
יואו למה אתה חי
לא צריך להיות רק אישה צריך להיות גם כדי למצוא בשביל כסף
אנונימית
צריך להיות אישה יפה בשביל כסף*
אנונימית
צריך שכל אנונימית ולך אין^
שואל השאלה:
רק לך יש שכל ^
אנונימי
אל תקנא
בעתיד תעבוד בסרסרות?