5 תשובות
כי יום השואה ויש טקסים בבתי הספר
יום השואה
עקב יום השואה.
כי יום השואה
יום השואה.