8 תשובות
כן
כן
אצלי לפחות כן, בגלל הטקס.
לא יעשו לך כלום אם לא תבואי עם לבן אבל זה מכבד וזה מה שכולם לובשים