3 תשובות
20% ביטחון
15% חינוך
15% כלכלה
15% בריאת
10% משרד פנים וחוץ
10% רווחה
5% דת
5% תרבות
5% איכות הסביבה
20% ביטחון
20% כלכלה
15% בריאות
10% חינוך
10% פנים וחוץ
10% רווחה
10% דת
4% איכות הסביבה
1% תרבות(לדעתי המשרד הזה מקבל יותר מידי במיוחד ביום העצמאות האחרון 300 אלף לזמר אחד על הכסף של המסים שלנו זה מוגזם)
בריאות - 11%
רווחה - 10%
ביטחון - 15%
חינוך - 11%
דת - 2%
משרד הפנים - 10%
משרד החוץ - 13%
כלכלה - 12%
תרבות - 10%
איכות הסביבה - 6%