6 תשובות
כן מה אכפת לך
ממש לא, מי הן בכלל
תמצאי לך חברות טובות אמיתיות
תשלימי איתן בלי קשר

אני כמעט בטוחה שהן ימשיכו לרכל
אבל את תעשי את ההשתדלות שלך
לא! שירכלו עליך הן חסרות חיים. אל תלכי נגד העיקרונות שלך בשביל שטות "ריכולים"
שואל השאלה:
רבנו כי הן לא מזמינות אותי לשום מקום לא מתקשרות אף פעם וממציאות לי תירוצים
לא שיקפצו לך את לא צריכה לידאוג ממשאחרים חושבים/אומרים עלייך