14 תשובות
דבר.
אנונימי
שואל השאלה:
יואו יש אז ככה יש לי שאלות בבקשה תענה עליהן
דבר.
אנונימי
שואל השאלה:
טבלה:
המקרה תחת האילן
טמא יושב וטהור עומד הדין והטעם
טמא יושב וטהור יושב הדין והטעם
טמא עומד והטהור יושב הדין והטעם
טמא עומד וטהור עומד הדין והטעם

3 איבעיא להו:מהו לעמוד מפני ספר תורה?
א. הסבר את בעיית הגמרא כתוב 2 אפשרויות
ב. מדוע בעיה זו מוצגת לאחר הסוגיה הקודמת? (רכוב כמהלך דמי)
4 הסבר את מעשי החכמים
ב. רבי שמעון בר אבא התנגד למעשה החכמים (כתוב שתי סיבות)
ג. למי הכוונה "תורה" ולמי הכוונה "לומדיה"? פרט
5. נאמר "והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה"
א. הסבר לגנאי+פרט ב. הסבר לשבח+פרט
6. הסבר את המונחים הבאים: א. איבעיא להו ב תא שמע ג זאת אומרת ד שמע מינה ה חד אמר וחד אמר
שואל השאלה:
אם אתה יודע הכל אתה אלוף וממש מציל אותי ותבורך
וואו כבד.
אנסה לראות מחר בעז''ה.
לא מבטיח.
אנונימי
שואל השאלה:
אממ אז לא משנה
שואל השאלה:
תודה בכל מקרה
בקצרה 6.
א. היה קשה/ הקשו
ב. בוא שמע / התחלה של קושיא מברייתא.
ג. פשוט.
ד. שמע מזה / מסקנה.
ה. מח' בין שני אמוראים, אחד אמר כך...
אנונימי
שואל השאלה:
אה תודה
שואל השאלה:
יואו תודה
בכיף צדיק.
אנונימי
^^
כמו שנכתב. שאר התשובות לדעתי, אם כי נראה לי מבוססות על חומר שלמדת ואני לא מכיר הכל.
טבלה:
נאמר במצורע "מחוץ למחנה מושבו".
מכאן למדו חכמים, כי מצורע מטמא כשהוא יושב דוקא.
טמא יושב וטהור עומד, הטהור טמא. כי המצורע מטמא כשיושב, וענפי האילן משמשים כ"אוהל" לטומאה (המצורע מטמא באוהל).
שניהם יושבים, הטהור טמא מאותה סיבה.
טמא עומד, בשני המקרים הטהור נשאר טהור. כי מצורע מטמא כשהוא יושב כנ"ל.

מהו לעמוד בפני ספר תורה. פרש רש"י, האם חייבים לעמוד לפני ספר תורה או לא.
ללא רש"י ניתן לפרש, האם בספר תורה גם רכוב כמהלך, או לא ואז לא יצטרכו לעמוד בפניו(כי תמיד הספר תורה "רכוב", כי לוקחים אותו על הידים, אף פעם הוא לא הולך לבד).

בעיה זו מוצגת אחרי הסוגיה הקודמת, אגב כך שדיברנו על דיני עמידה.
מלבד כך, היות וספר תורה הוא תמיד "רכוב", אם כן אולי הוא לא כמו בן אדם שלפעמים הולך. כי הספר לא מסוגל ללכת בעצמו. לכן אולי תמיד נהיה פטורים מלקום לפניו.

רבי אלעי ורבי יעקב בן זבדי ישבו ועסקו בתורה.
עבר לפניהם רבי שמעון בן אבא, והם קמו לפניו.
אמר להם. אין לכם לעמוד לפני.
סיבה אחת, שאתם הוסמכתם להיקרא "חכמים", ואני רק "חבר" (כלומר ראוי לחלוק על חכם, אך לא בדרגתו. או ללא הסמכה מתאימה או ללא תלמידים משל עצמו).
דעתו היתה, שאין לחכם לעמוד בפני חבר.
סיבה שניה. אתם עסקתם בתורה, אין לכם להפסיק את עסק התורה בשביל לכבד את לומד התורה.
כי כשאתם עוסקים בתורה, אתם כמו התורה עצמה. אין ראוי שתעמוד התורה בפני לומדיה.

מי שעוסק בתורה נקרא "תורה", כמו החכמים הנ" ל שעסקו בדבר הלכה.
מי שרגיל לעסוק בתורה, אך אינו עוסק בה כרגע כמו רבי שמעון, נקרא רק " לומדיה".

והביטו אחרי משה לגנאי.
שהסתכלו עליו ואמרו, כמה הוא שמן. כמה העורף שלו והרגליים שלו שמנים. בודאי כל זה מכסף שגנב מהתרומות למשכן.
והביטו אחרי משה לשבח. שבני ישראל נשארו לעמוד לכבוד משה, עד שנעלם מעיניהם באוהל מועד.
שואל השאלה:
תודה וזה אבל זה כבר לא עוזר לי