6 תשובות
איטלקית
איטלקית
איטלקיה אם את רוצה להגיד שמישהי היא מהעדה הזאת
איטלקית זו שפה
^ ש*ט צודקת זה איטלקיה
שניהם באותה המידה,
איטלקיה יותר נפוץ
בדרך כלל
אישה איטלקייה שאוכלת פיצה איטלקית
כלומר, לנשים - איטלקייה, לחפצים - איטלקית

כמו
אישה יהודייה שמאמינה בדת היהודית