5 תשובות
טוויטר
פאנקפה
קקאוטוק
יותר בטוויטר
טוויטר ופאנקפה
יותר משתמשים בפאנקפה(מדיה קוריאנית) ובטוויטר
לרוב הם פעילים בטוויטר