10 תשובות
הגבול בנקודה 0 של הפונקצה:
cos(x) -1)/x^2)
אנונימית
שואל השאלה:
X=90+-360K(נראה לי,התשובה נכונה?)
לא חושבת, זה מה L שווה לא מה x
אנונימית
שואל השאלה:
אמרת הגבול בנקודה 0 של הפונקציה כלומר מתי שY שווה אפס אז כל הלמטה נעלם
שואל השאלה:
אם זה התכוונת לLIM כשX=0 אז זה ב.ח.מ כי למטה זה X^2 ואי אפשר לחלק באפס
המכנה שואף ל 0 (הוא לא נעלם)
אנונימית
מה זה ב.ח.מ?
זה x שואף ל 0 (לא שווה)
אנונימית
שואל השאלה:
אז מה התשובה
זה
2\1 -
בדקתי עכשיו
אנונימית