3 תשובות
לרוב מסמנים את ההספק ב1 חלקי X ואת הזמן הX
יכול להיות נעלם
.ההספק לבדו?
שבר.
כי הספק הוא בעצם כמות יחידות מסויימת שהוא מספיק למשך זמן מסויים.