7 תשובות
רק ביבי כפרע עליו
רק ביבי אין מלכים כמוהו
רק ביבי
אנונימית
רק ביבי
רק ביבי! :) ראש הממשלה הטוב ביותר לדעתי.
שתוק 0מאלני קנאי דבר יפה לביבי ביבי מלך ישראל על אפך ועל חמתך וכל ה0מאלנים הצרי עין שרצו להפיל את המלך שלנו ישלמו ביוקר הבנת אותי גוי כופר עוקר ישראל

#איןכלום
#כהנאצדק
#ביבימלךישראל