תשובה אחת
קילשאה אבל זה נכון-להיות את.
ואם הוא מתאהב אז לא, אי אפשר בכוח.