2 תשובות
שהם יחמיאו, יצחקו מבדיחות שלנו, ושיהיו נחמדות
התעניינות, וסגנון דיבור לא מגעיל ללא קללות
Lad