תשובה אחת
כשאתה מכבה את המחשב, ומופיעה הודעה:
"משתמשים נוספים משתמשים במחשב זה."
אך זה רק במידה שנתת למישהו את האייפי שלך.
אחרת לא אמורה להיות גישה