6 תשובות
לעשות משהו
לעשות משהו
לדעתי חודש זה לא כל כך הרבה זמן, אז מספיק ללכת לעשות משהו.
לעשות משהו.
לעשות משהו