3 תשובות
אולי שהם מגלים שעברו בסך הכל כמה שעות בזמן שבשבילם עברו שנים.
אתה מתכוון לנרניה?
שואל השאלה:
כן. נרניה
באותו הנושא: