3 תשובות
צחק לדעתי
כן, אם אתה לא שותה בדרך כלל
לדעתי צחק