8 תשובות
אנגלית קל, זה המקורי
עברית כי אני לא יןדעת אנגלית
אנגלית
אנגלית ברורר
מימס של כאדמ
אנונימי
ברור שאנגלית