6 תשובות
אי אפשר
אין אופציה כזו למיטב ידעתי
אי אפשר
אין אפשרות כזאת.