8 תשובות
ב28 באפריל חוזרים לבית ספר כבר.
לא כולל
לא כולל
Lu.
לא.
בעשרים ושמונָה באפריל חוזרים לבית הספר.
FML
עד ה-27
ב- 28 בי"ס.
ב28 באפריל חוזרים, זה לא כולל
לא כולל
לא:(