4 תשובות
בסדר
אוקיי, אם אתה רוצה לדבר אני כאן רק תגיד.
אוקיי
אוקיי