4 תשובות
יכול להיות ישלך אלרגיה לסבון הזה?
שואל השאלה:
איך אפשר לדעת?
יכול להיות שאתה אלרגי לסבון שלך, תחליף סבון ואם זה לא עוזר תלך לרופא עור...
אם מגרד לך (?)
תחליף סבון, כאילו של חברה אחרת ותראה אם עדיין מגרד
אולי אתה צריך סבון עדין יותר