5 תשובות
אינטרנט
זה מזעזע
שואל השאלה:
למה מזעזע?
אנונימית
לדעתי זה יפה ממש זה מבליט את החלקים היפים בגוף
א-.
אולי בפול אנד ביר