תשובה אחת
upper case letter=capital letter=אות גדולה באנגלית
באותו הנושא: