תשובה אחת
אשר גם פחות אני חושבת תיתקשרי למלון ותבררי