6 תשובות
כן כל כךךךך
אני מכירה את זה, עדיף להיפגש ולראות שבטוח ירד לך ממנו
וואי כל הזמן
כן
אני בחיים שלי לא נפגשת אם אני לא שלמה עם זה במאתיים אחוז
באותו הנושא: