5 תשובות
בטח שאפשר
הבעיה זה אם מותר
לא בתכלית האיסור.
משתמשים כפולים אסורים בסטיפס, כל העובר על כך? יחסם במיידית.
אפשר - בעזרת מספר טלפון אחר.
מותר- לא