6 תשובות
13:00-15:00
12 תהני
צאי מתי שתהיה יותר שמש, לא יודעת באיזה שעה זה יהיה אצלך.
12:00 עד 16:00 אבל תשמרי על עצמך