תשובה אחת
וואו זה עומד לי על קצה הלשון
מצטרפת לשאלה