4 תשובות
שואל השאלה:
שאלתי. מוריד. אתה בכלל מבין מה המשמעוץ שמישהו צריך להתקשר למשטרה? דיי כבר עם הצרות רוח הזאת
אנונימית
כן, הספקית תקשר אותך למספר של המשטרה ושוטר יענה לך בארץ.
לא.. זה מדינות שונות שיתרגלו