2 תשובות
מה נסגר איתה
הממ זה לא ממש בוגר מצידה, מצד שאני גם לא בוגרת, הייתי שולחת לה אימוגי מגלגל עיניים או משהו כזה.