2 תשובות
בכל מקום זה אותו מכיר עם ישלך קשרים אולי
יצא האירפודס 2 חכה איזה שבועיים וירד המחיר