3 תשובות
ספוטפי
אין לך אפליקציה של מוזיקה בטלפון?
שואל השאלה:
לא תמיד שמעתי ביוטיוב
אנונימית