2 תשובות
נראלי j6 אבל שניהם מכשירים ישנים
התכוונתי s6